Mateřská škola Luční Polička

Informace pro rodiče o znovuotevření MŠ

 1. Po dohodě se zřizovatelem města Poličky bude obnoven provoz naší MŠ v pondělí dne 25.5.2020.
 2. Před prvním vstupem do MŠ jsou rodiče povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistujících příznacích COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, začervenalé ruce, dušnost apod.) - viz příloha ke stažení. Pokud má dítě alergickou rýmu, kašel, je nutné potvrzení od alergologa.
 3. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu, dodržení odstupu 2 metry.
 4. Před budovou školy se musí minimalizovat velké shromažďování osob, musí se dodržovat 2m odstupy, pro všechny osoby pohybující se před budovou školy platí povinnost nosit roušky.
 5. Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí. Podepsané roušky rodiče uloží do sáčku (ne volně) v šatně dětí na značce dítěte.
 6. Před vstupem do třídy si děti musí umýt ruce tekoucí vodou a mýdlem v dávkovači a použít jednorázový papírový ručník, v průběhu dopoledne bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 7. Stravování dětí bude zajištěno v běžném režimu, pouze nebude vydávaná strava do jídlonosičů nebo strava z domova (v případě dietních opatření). Mimořádně je možné do konce června děti odhlásit každodenně do sedmé hodiny ranní. Pokud si oběd neodhlásíte, bude vám stravné započítáno.
 8. Aktivity dětí budou v průběhu organizované co nejvíce venku, proto rodiče zabezpečí dostatek oblečení na školní zahradu.
 9. Z hygienických důvodů si děti nebudou nosit hračky z domova.
 10. Pokud budou u dítěte v průběhu dne vykazovány příznaky nemoci, bude dítě izolováno, zákonný zástupce si dítě neodkladně vyzvedne ze školy a vše bude nahlášeno na příslušnou hygienickou stanici.
 11. Oddělení se nebudou ráno a odpoledne slučovat, děti zůstanou na své třídě.
 12. Informace o ošetřovném vám poskytneme po rozhodnutí vlády.
 13. Platba stravného bude probíhat ve dnech uvedených na nástěnkách v šatně dětí. U kanceláře ŠJ bude zajištěna dezinfekce rukou. Platí povinnost roušky. Do konce května bude úplata 16,-Kč na den a stravné.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (čestné prohlášení.pdf)čestné prohlášení.pdf[ ]248 kB

Přihlášení

Zadejte své přihlašovací údaje

Po přihlášení budou k dispozici informace rodičům našich dětí

Vyhledat

 

 

 

 

 

Jídelní lístek

ke stažení

zde.

 

 

 

 

 

 

Chůva MŠ Luční

Projekt CHŮVA MŠ LUČNÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Personální podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o dvouleté děti.

EU

msmt

Důležité informace

Děti se scházejí od 6:30 do 8:30 hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 10 hod, kdy děti odchází na vycházku.