Mateřská škola Luční Polička

Platba na měsíc ZÁŘÍ platebním příkazem ke dni 25. 8. 2021 od dětí,

které mají přidělen variabilní symbol.

Platba na měsíc ZÁŘÍ v hotovosti i nové děti,

které nastoupí 1. září zaplatí stravné a školné v hotovosti a to:

                        Pondělí 30. 8. 2021 od 6.30 do 9.30

                        Úterý    31. 8. 2021 od 6.30 do 9.30

 

Vyhledat

Chůva MŠ Luční

Projekt CHŮVA MŠ LUČNÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Personální podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o dvouleté děti.

EU

msmt

Důležité informace

Děti se scházejí od 6:30 do 8:30 hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 10 hod, kdy děti odchází na vycházku.