Platba na měsíc ZÁŘÍ platebním příkazem ke dni 25. 8. 2021 od dětí,

které mají přidělen variabilní symbol.

Platba na měsíc ZÁŘÍ v hotovosti i nové děti,

které nastoupí 1. září zaplatí stravné a školné v hotovosti a to:

                        Pondělí 30. 8. 2021 od 6.30 do 9.30

                        Úterý    31. 8. 2021 od 6.30 do 9.30